Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Demographics of Protoplanetary Disks: from Lupus to Orion

  • S.E. van Terwisga
Datum
woensdag 11 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Hoe ontstaat een planeet als de Aarde? Of, iets algemener, hoe ontstaat een zonnestelsel als het onze – en hoe
kunnen we de uiteindelijke architectuur van een planetenstelsel verbinden met de eigenschappen van het materiaal
dat rondom jonge sterren wordt waargenomen? Dit is, in de breedste zin, de vraag die aan de basis ligt van het
onderzoek naar protoplanetaire schijven, de schijven stof en gas om jonge sterren waaruit planetenstelsels ontstaan. In dit proefschrift wordt naar een specifiekere vraag gekeken: wat kunnen we leren van de evolutie van protoplanetaire
schijven, en in het bijzonder hun massa en structuur, door te kijken vanuit het perspectief van populaties van deze objecten?

Op een rij gezet zijn de belangrijkste resultaten van dit proefschrift als volgt:
- In totaal verschillende moleculaire wolken kunnen protoplanetaire schijven van dezelfde leeftijd er vergelijkbaar uitien in termen van hun stofemissie, wat suggereert dat ook de eigenschappen waarmee ze geboren worden vergelijkbaar zijn.
-Protoplanetaire schijven met stof op afstand van de ster verder dan 150 keer de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon zeldzaam zijn, maar compacte schijven in een populatie van een miljoen jaar oud komen veel algemener voor.
- Het is belangrijk om in complexe, massieve stervormingsgebieden rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van populaties sterren van verschillende leeftijden, omdat de eigenschappen van hun protoplanetaire schijven ook anders zijn.

Promotor

  • Prof.dr. E.F. van Dishoeck
  • Prof.dr. M. Hogerheijde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.