Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Selectivity and competition between the anodic evolution of oxygen and chlorine

Datum
woensdag 4 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Duurzame energie, in de vorm van wind en zonlicht, is het meest aanwezig in de buurt van de zee. In deze gebieden, waar drinkwater schaars is, zou het extreem gunstig zijn om waterelektrolyse uit te voeren met zeewater. Dit leidt tot de productie van waterstof, die effectief dient als opslag van duurzame energie. Na opwekking kan de waterstof getransporteerd worden, en gebruikt worden als energiebron op momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Bij waterelektrolyse vormt zich waterstof aan de kathode. Aan de anode komt idealiter zuurstof vrij, een bijproduct wat vrijelijk geloosd kan worden in de atmosfeer. Bij het gebruik van zeewater treedt echter een groot probleem op: behalve zuurstof kan bij de anode chloorgas ontstaan, wat vormt door reactie van de chloride-houdende zouten die van nature aanwezig zijn in zeewater.

Bij zeewaterelektrolyse is de vorming van zuurstof dus altijd in competitie met de vorming van chloor. Het is de aard van deze competitie, waarvan verassend genoeg weinig bekend is, waar dit proefschrift zich op richt. Met fundamentele elektrochemische technieken werd gekeken hoe de voorkeur tussen chloorevolutie en zuurstofevolutie te sturen valt, en hoe anodes ontwikkeld zouden kunnen worden die alleen zuurstof maken. De belangrijkste conclusie is dat er waarschijnlijk geen anode bestaat die inherent chloorvorming voorkomt: de beste manier om dit te doen is door de anode te modificeren met een laagje dat chloride vanuit het zeewater tegenhoudt. Met dit inzicht komt toepassing van zeewater voor waterstofproductie een stapje dichterbij.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotoren

  • Prof.dr. M.T.M. Koper
  • Prof.dr. G. Mul (Univ. Twente)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.