Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Contempt of court

Datum
woensdag 18 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. C.P.M. Cleiren
  • Prof.dr. J.H. Crijns

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Waar de taak van de strafrechter in bijna honderd jaar nauwelijks is gewijzigd, is de samenleving wel drastisch veranderd. Door onder meer de grote belangstelling voor strafzaken, toegenomen mondigheid van burgers en meer polarisatie in de rechtszaal, rijst de vraag of de rechter nog voldoende is toegerust om zijn taak naar behoren te vervullen. Daarbij wordt regelmatig gesuggereerd dat in Nederland behoefte bestaat aan het Angelsaksische instrument van contempt of court.

In dit onderzoek is daarom in kaart gebracht wat contempt of court inhoudt, waarbij het rechtsstelsel van Engeland en Wales centraal staat. Om de genoemde suggestie te kunnen beoordelen is ook geĆÆnventariseerd welke vergelijkbare waarborgen voor een goede strafrechtspleging reeds in Nederland voorhanden zijn. Aan de hand van een vergelijking van de bevindingen uit beide rechtsstelsels wordt geconcludeerd dat contempt of court een instrument is dat zich niet goed leent voor implementatie in de Nederlandse rechtsorde. Bovendien blijkt dat in Nederland een tamelijk adequaat stelsel van waarborgen bestaat. Waar de handhavingsmogelijkheden toch ontoereikend zijn worden enkele meer in de eigen rechtscultuur passende instrumenten voorgesteld. Hoewel deze instrumenten kunnen bijdragen aan de waarborging van een goede strafrechtspleging, is ook gebleken dat veel uitdagingen waarvoor de strafrechter zich tegenwoordig gesteld ziet, niet met een contempt-achtige bepaling kunnen worden opgelost. De bevindingen worden daarom ook in breder perspectief geplaatst waarbij de rol en het zelfbeeld van de rechter alsook de verantwoordelijkheid van andere staatsmachten aan de orde komen. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om de positie van de strafrechter te verstevigen.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.