Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Conflicting virtues in scholarship: Moral Economies in Late Nineteenth-Century German Academia

Datum
donderdag 12 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Wat is goede wetenschap en wat maakt iemand tot een goede wetenschapper?
Wetenschapshistorici hebben zich de afgelopen decennia uitvoerig met deze vraag beziggehouden. Verschillende onderzoekers hebben het belang van verschillende wetenschappelijke deugden benadrukt, zoals waarheidsliefde, onpartijdigheid, loyaliteit, doorzettingskracht en inbeeldingsvermogen. Er is tot nog toe echter nauwelijks aandacht geweest voor de wijze waarop dergelijke individuele deugden zich tot elkaar verhouden.
In mijn proefschrift werp ik een nieuwe licht de complexiteit van de verhouding tussen verschillende wetenschappelijke deugden op basis van een onderzoek naar de breed gedeelde deugden van loyale collegialiteit en kritische onafhankelijkheid onder Duitse geleerden in de late negentiende eeuw.
De verhouding tussen deze twee deugden was aan voortdurende heroverweging onderhevig. Dit werd onder meer beïnvloed door de verschillende rollen die wetenschappers ten opzichte van elkaar vervulden, zoals vriend, medewerker, redacteur, recensent of opsteller van aanbevelingsbrieven. 
Daarnaast kreeg deze verhouding op verschillende manieren vorm binnen verschillende disciplines. In mijn proefschrift besteed ik daarom aandacht aan de netwerken om de oriëntalist Theodor Nöldeke, de experimenteel psycholoog Wilhelm Wundt en de bacteriologen Robert Koch en Emil von Behring.
Ik beschrijf de instabiele balans tussen loyaliteit en onafhankelijkheid als een morele economie, een metafoor die de veranderlijkheid van het delicate evenwicht tussen verschillende deugden benadrukt en benadruk daarnaast dat reflectie op wetenschappelijk deugden uit het verleden belang kan hebben voor wetenschapsbeoefening in het heden. De 21ste-eeuwse onderzoeker staat immers voor de uitdaging om een goede balans te vinden tussen zowel oudere als recentere wetenschappelijke deugden.

Promotoren

  • Prof.dr. H.J. Paul
  • Prof.dr.  K. Wils (KU Leuven)

Financiers

  • NWO

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.