Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Verboden filosofische werken in de 18e eeuw

Datum
maandag 25 november 2019
Tijd
Serie
Foute boeken?
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
2.02

In de vroegmoderne tijd kende Nederland geen preventieve censuur. Godslastering, opruiing en smaad was weliswaar verboden, maar er werd pas ingegrepen na klachten. Omdat dit per provincie of per stad gebeurde, was het handhavingsbeleid lang niet altijd effectief. De boekhandel spon er garen bij: omdat er in de landen om ons heen sprake was van een veel strengere censuurwetgeving lieten veel buitenlandse schrijvers in de 18e eeuw hun boeken graag hier drukken. Denk aan de schrijvers Voltaire, Rousseau en Lamettrie met hun werken als Dictionnaire portatif (Filosofisch woordenboek), het Contrat Social (Sociaal contract) en l’Homme Machine (De Mens een machine). Dr. Rietje van Vliet vertelt u in haar lezing alles over het achttiende-eeuwse kat-en-muisspel tussen de schrijvers, boekverkopers, de kerk, de overheid en een heuse boekenpolitie!

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.