Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Dutch Surgical Aneurysm Audit

  • N. Lijftogt
Datum
donderdag 7 november 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA) registreert de gegevens van alle patiënten geopereerd aan een primair aneurysma van de aorta abdominalis en tegenwoordig ook de thoracale aneurysmata, de dissecties en de revisies van aneurysma chirurgie in Nederland. Het doel van deze registratie is inzicht krijgen in de kwaliteit van de aneurysma chirurgie in Nederland.
De kwaliteit van de aneurysma chirurgie in Nederlandse ziekenhuizen is hoog en vergelijkbaar met andere landelijke registraties. Om ziekenhuizen te kunnen vergelijken is er correctie nodig voor verschillen in patiënt karakteristieken, de casemix. Wegens de minimale variatie in met name de electieve chirurgie tussen Nederlandse ziekenhuizen zien we dat het effect van correctie voor deze casemix factoren slechts beperkt is.
Sinds de implementatie van de endovasculaire procedure (EVAR) is de mortaliteit na abdominale aneurysma chirurgie sterk gedaald. Tot nu toe zorgt EVAR voor een lagere mortaliteit vergeleken met de open chirurgie (OSR). Dit is echter alleen onderzocht middels correctie voor bekende confounding factoren. Het effect van de voorkeur van de chirurg wordt hierbij niet meegenomen in de analyse. Middels pseudorandomisatie door een instrumentele variabele kan gecorrigeerd worden voor dit soort onbekende confounding factoren.
Opvallend is dat de mortaliteit in ziekenhuizen met een hogere voorkeur voor EVAR minder goede resultaten halen na OSR vergeleken met ziekenhuizen die een lagere voorkeur hebben voor EVAR. Dit zal verder onderzocht moeten worden.

Promotor

  • Prof.dr. J.F. Hamming

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.