Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Verkenningsbijeenkomst havo/vwo-decanen & hoger onderwijs

Datum
donderdag 21 november 2019
Tijd
Locatie
de locatie wordt z.s.m. bevestigd

Verkenningsbijeenkomst havo/vwo-decanen en hoger onderwijs in onze regio over samenwerking in studiekeuzebegeleiding: hoe maken we met elkaar de verbeterslag?

Dit overleg vervangt het reguliere scholenoverleg.

15:00 uur

Welkom & Kennismaking

Decanen, hogescholen uit de regio en Expertisepunt LOB stellen zich voor.

 • Workshop aan de hand van het boekje Van kiezen naar Leren kiezen - door het Expertisepunt LOB
  Met onder andere:
  -              LOB en ouders
  -              Wat komt er kijken bij het samenstellen van een LOB-programma in je school?
   

 • Inventarisatie samenwerkingsbijeenkomst met Expertisepunt LOB en het hoger onderwijs uit de regio.
  Decanen gaan uiteen in kleine groepjes en bespreken vragen:
  1. Is het zinvol om gezamenlijk (Universiteit Leiden, Expertisepunt LOB en hogescholen uit de regio) te opereren in een samenwerkingsbijeenkomst?
  2. Wat zijn onderwerpen van gesprek tijdens een samenwerkingsbijeenkomst?
  3. In hoeverre kunnen havo-, vwo- en gymnasiumdecanen hier profijt van hebben?
  4. Wat is een geschikte frequentie en locatie van een samenwerkingsbijeenkomst?

16:55 uur           

Rondvraag & Afsluiting

Hoe krijgt deze verkenning een vervolg?

Deelnemers wisselen ervaringen (good practices en/of struggles) met elkaar uit om anderen te inspireren.

17:00 uur                                           

Einde

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.