Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Legal Perspectives on the Cross Border Operations of Unmanned Aircraft Systems

Datum
donderdag 14 november 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon
  • Prof.dr. E.C.P.D.C. De Brabandere

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

De opkomst van onbemande vliegtuigsystemen (Unmanned Aircraft Systems, UAS) geeft een radicale vorm aan de toekomst van de internationale burgerluchtvaart. Deze technologische innovatie veroorzaakt verstoringen op bijna alle gebieden van de activiteiten van mensen. Zullen onbemande vliegtuigen (UA) ooit routinematig internationale commerciële vluchten uitvoeren met passagiers, vracht en post? Zal UAS nieuwe markten aanboren en wereldwijde economische groei en banencreatie stimuleren? Wat gebeurt er nu al? Waar moeten we op letten? Wat kan de toekomst van onbemande commerciële luchtvaart beïnvloeden? Wat zijn de juridische uitdagingen? Dit onderzoek beoogt de huidige wettelijke en regelgevende kaders te verkennen vanuit het perspectief van hoe deze de routinematige en grensoverschrijdende activiteiten van UAS kunnen faciliteren. Het analyseert specifiek de wettelijke en regelgevende uitdagingen waarmee civiele UAS geconfronteerd worden bij gebruik in grensoverschrijdende operaties, als volgt:

- De wettelijke regimes van het luchtruim;
- Het begrip vliegtuig;
- Het concept van internationale luchtvaartnavigatie in relatie tot internationaal luchtvervoer;
- Het wettelijke veiligheidsregime.

De auteur heeft ook zijn toevlucht genomen tot de regels voor de interpretatie van verdragen die zijn vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht om juridische samenhang en pragmatisme te bieden bij de interpretatie en toepassing van internationale luchtvaartregels op de grensoverschrijdende activiteiten van de UAS.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie