Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De geleerde rechtspraktijk in vroegmoderne Nederlandse drukken: over voorzichtige juristen en lakse theologen

Datum
woensdag 6 november 2019
Tijd
Toelichting
17.30 uur borrel (A3-gang, boven het restaurant) - 18.30 uur lezing, lokaal B0.41.
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B0.41

Het bestuur van Philips van Leyden b.p. nodigt u allen van harte uit voor de tweede lectio van dit collegejaar.

Op woensdag 6 november zal Wouter Druwé, docent Romeins recht en rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven, komen spreken over de relatie tussen moralistische theologie en rechtspraktijk in de vroegmoderne Nederlanden.

Vanaf het midden van de zestiende eeuw verschenen in de Nederlanden gedrukte consilia-verzamelingen, collecties van rechtsgeleerde adviezen. In de zeventiende eeuw kwamen daar ook decisiones-verzamelingen bij, gedrukte werken met veelvuldige verwijzingen naar gerechtelijke beslissingen. Deze beide bronnen van de Nederlandse ‘geleerde rechtspraktijk’ bieden een unieke kijk op hoe het universitaire (Romeinse) recht mee het vroegmoderne rechtsleven bepaalde. Tegelijk wijzen deze consilia en decisiones als geen ander op het meergelaagde karakter van de vroegmoderne rechtsorde. Ook moraaltheologische literatuur wordt geregeld geciteerd. Dat was in het bijzonder het geval wanneer in het kredietverleningsrecht kwesties rond het woekerverbod en de ‘gerechte prijs’ behandeld werden. Hoe verhielden de standpunten van juristen en moraaltheologen over deze netelige kwesties zich tot elkaar? Waren de juristen bezorgder om het zielenheil dan de godgeleerden?

Graag verwelkomen wij u op de borrel, die om 17.30 uur zal aanvangen in de rechter A-vleugel op de derde verdieping van het KOG. De lezing begint om 18.30 uur, in lokaal B0.41.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.