Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Lunchlezing: 'Teacher expectations and equity: Raising the bar for student learning'

Datum
dinsdag 26 november 2019
Tijd
Locatie
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Zaal
SB11 (souterrain)

Dr. Rubie-Davies gaat tijdens haar lezing in op haar werk rondom verwachtingen die leraren van hun leerlingen hebben. Zij zal aandacht besteden aan hoe verwachtingen een rol spelen bij het leren van kinderen. Ze zal betogen dat iedere leraar voor elke leerling positieve verwachtingen kan vormen en zo in kan zetten dat leerlingen daarmee hun voordeel kunnen doen. Hieraan gerelateerd zal zij de verwachtingen voor kansarme groepen in zowel basis- als voortgezet onderwijs en de bijbehorende implicaties voor de praktijk presenteren.

Teacher expectations and equity: Raising the bar for student learning

Teacher expectations have long been implicated in the differential outcomes of students. Many studies have examined the student characteristics that lead teachers to have high or low expectations for particular students. Other researchers have studied how teachers portray their expectations to students while further studies have investigated how students interpret differential teacher behaviour.

However, few researchers have explored the idea that teacher beliefs can moderate teacher expectation effects. High expectation teachers - those who have high expectations for all students - have beliefs that engender advanced social and academic progress among their students.

dr. Christine Rubie-Davies
dr. Christine Rubie-Davies

Over dr. Christine Rubie-Davies

Van 21 tot 27 november is dr. Christine Rubie-Davies van de University of Auckland, New Zealand, in Nederland. Zij heeft internationaal grote bekendheid vanwege haar onderzoek naar leerkrachtverwachtingen. Haar Boek ‘Raising the Bar: Becoming a high expectation teacher’ is een internationale bestseller en ook in Nederland veel gelezen. Dit boek is voor de zomer gerecenseerd in Didactief en leidend in het onderzoek naar differentiatie aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.