Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing

Albert Verweylezing door Karin Amatmoekrim: ‘We hebben een wereld verloren’

Datum
donderdag 7 november 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

‘We hebben een wereld verloren’. Suriname en de poëtica van het verlies

De huidige tijd is doordrongen van de angst voor verlies: verlies van een cultuur zoals we die kennen, verlies van een aarde die we voor vanzelfsprekend hebben genomen. In de postkoloniale literatuur, zoals in het werk van Anil Ramdas, staat die ‘poëtica van verlies’ vaak centraal. Kan het westen iets leren van de manier van kijken van postkoloniale schrijvers als Ramdas? En is het waar wat Ramdas ooit schreef, dat in de culturele desoriëntatie van onze tijd, migranten ‘de meest eigentijdse wezens van de postmoderne conditie’ zijn? In de Verweylezing van 2019 gaat Karin Amatmoekrim in op deze vragen in een onderzoek naar de relatie tussen verlies (van identiteit), literatuur en samenleving.

Variaties op het thema heimwee, nostalgie

Toen Anil Ramdas eens gevraagd werd zijn schrijverschap samen te vatten, antwoordde hij; ‘Mijn stukken zijn allemaal variaties op het thema heimwee, nostalgie.’ Hij was een migrant, een postkoloniaal intellectueel, en het leek soms inderdaad dat hij schreef om terug te keren naar die ene fysieke, topografische plek die hij achter had gelaten. Maar wie kijkt naar de manier waarop Ramdas zijn schrijverschap invulde, beseft al snel dat hij een duidelijke rol weggelegd zag voor de schrijver. Voor hem was dat om de wereld beter te maken. Ramdas schreef misschien niet zozeer om een wereld terug te halen, maar om iets te herstellen dat in zijn ogen beschadigd of incompleet was. Dat was het Suriname dat hij kende uit zijn verleden, maar het was zeker óók het verlies van beschaving waarvan hij in Nederland getuige was. Want zo zag hij de verruwing van het debat, het feitenvrij spuien van meningen; als barsten in een beschaving die hij zo hoog had aangeslagen.

Ramdas houdt ons een spiegel voor

In het schrijverschap van Ramdas komen deze twee dingen samen: enerzijds het verlies van een wereld en een deel van de identiteit die zo kenmerkend is voor de migrant. Anderzijds het verlies van dat wat we dachten te kennen: de identiteit van het westen dat zo rotsvast leek, maar dat de laatste decennia in hoog tempo begon te veranderen – met alle gevolgen van dien. In dat spanningsveld tussen de twee definities van een verloren wereld houdt het werk van Ramdas ons een spiegel voor. Zijn schrijverschap toont een troostende literatuuropvatting als de schrijver als vastberaden baken van hoop – al dan niet verloren.

Gastschrijverschap Karin Amatmoekrim

Van september tot november zal Karin Amatmoekrim een serie colleges Creative Writing geven aan studenten. Amatmoekrim, die werkt aan een biografie over Anil Ramdas, zal in haar colleges de nadruk leggen op verschillende vormen van life writing. In een college-reeks onder de titel: ‘Ik is een ander’, onderzoekt ze met studenten het schrijven van autofictie en biografie in een nieuwe wereld.

Vast onderdeel van het gastschrijverschap is de Albert Verweylezing, die Amatmoekrim op donderdag 7 november zal houden, om 17.15 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Deze lezing is toegankelijk voor alle belangstellenden. 
De lezing begint om 17.15 in het Academiegebouw te Leiden (Rapenburg 73).

Kaarten

Kaartverkoop aan de deur, tevoren reserveren kan via een mailtje naar gastschrijver@hum.leidenuniv.nl. Kaarten kosten € 10,00. Studenten kunnen gratis naar binnen op vertoon van collegekaart.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.