Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Viral infections in young infants

  • E.P. de Jong
Datum
donderdag 31 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Eén op de drie kinderen die een spoedeisende hulp bezoekt in Nederland doet dat vanwege koorts. Koorts wordt meestal veroorzaakt door een virale of bacteriële ontsteking. Een infectieziekte met koorts is een van de belangrijkste redenen dat een jong kind wordt opgenomen in een ziekenhuis. Hoe jonger het kind, hoe groter de kans dat een ziekenhuisopname nodig is, maar ook hoe groter de kans dat het ernstig ziek wordt van zo’n infectieziekte.

Het eerste deel van dit proefschrift onderzoekt de ziekteverwekkers uit het acroniem ToRCH (Toxoplasmose, other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), waarvan bekend is dat ze een scala aan ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij de pasgeborene, zoals hersenafwijkingen en dysmaturiteit (te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur). Onderzoek naar de verwekkers uit het ToRCH-acroniem wordt in de praktijk relatief vaak gedaan bij deze aandoeningen, maar levert lang niet altijd wat op. Er moet daarom meer specifiek gekeken worden naar de indicatie voor onderzoek naar deze verwekkers.

Het tweede deel van dit proefschrift onderzocht de pathofysiologie en epidemiologie van enterovirus en humaan parechovirus infecties bij ernstig zieke zuigelingen (0-90 dagen oud). Diagnostiek naar deze virussen wordt in veel gevallen niet standaard afgenomen, terwijl zij wel vaak een verwekker kunnen zijn. Bij een zuigeling met een sepsisachtig beeld moet deze diagnostiek aan de standaard work-up worden toegevoegd. Vervolgonderzoek liet zien dat de kinderen herstelden zonder restverschijnselen.

Promotoren

  • Prof.dr.  F.J. Walther
  • Prof.dr. E. Lopriore

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.