Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Uncovering the ingredients for planet formation

Datum
dinsdag 8 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift worden fysische en chemische processen bestudeerd die invloed hebben op de compositie van vormende planeten. De nadruk ligt op wat het effect is van deze processen op de hoeveelheid en verdeling van moleculen in de geboorte plek van planeten, proto-planetaire schijven. Er wordt ook besproken hoe huidige en toekomstige waarnemingen gebruikt kunnen worden het effect van deze processen te kwantificeren. Een goed begrip van deze processen zou het in de toekomst mogelijk maken om uit de compositie van een (exo-)planeet een deel van haar ontstaansgeschiedenis te bepalen.

Specifiek worden in dit proefschrift de meest abondante koolstof en zuurstof houdende moleculen, zoals CO, CO2 en H2O bestudeerd. Het omzetten van CO tot andere moleculen moet sneller zijn dan meestal wordt aangenomen om de waarnemingen te verklaren. Verder wordt de verdeling en het transport van CO2 onderzocht. Hieruit blijkt dat de CO2 abondantie die gemeten wordt in de boven lagen van de proto-planetaire schijf, niet representatief is voor de abondantie in de diepere lagen. Ook wordt onderzocht hoe CO infrarood emissie gebruikt kan worden om structuren in schijven te vinden die mogelijk veroorzaakt worden door jonge planeten. Tenslotte wordt een combinatie van infrarood waarnemingen gebruikt om aan te tonen dat de proto-planetaire schijf het dichtst bij de aarde ook in het binnenste deel arm is aan moleculen die zuurstof en koolstof bevatten, dit wijst er op dat er een proces actief is dat heel effici├źnt deze moleculen uit het gas verwijderd.

Promotoren

  • Prof.dr. E.F. van Dishoeck
  • Prof.dr. A.G.G.M. Tielens

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.