Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Open Society and Its Animals

Datum
donderdag 10 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. P.B. Cliteur

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Heeft de democratisch-rechtsstatelijke overheid een verantwoordelijkheid voor de dieren op haar grondgebied? En zo ja, waar bestaat die verantwoordelijkheid dan uit? Moeten dieren vertegenwoordigd worden in het parlement? Moeten zij aanspraak kunnen maken op dierenadvocaten die in rechte voor hun belangen kunnen opkomen? Moeten dieren wellicht zelfs grondrechten hebben? Deze en andere vragen staan centraal in The Open Society and Its Animals: een interdisciplinair onderzoek naar de positie van dieren in de democratische rechtsstaat. Met oog voor zowel dieren als de bestendigheid van democratische rechtsstaten, poogt The Open Society and Its Animals de politiek-juridische positie van dieren in het meest succesvolle politieke model van deze tijd – de democratische rechtsstaat – te herijken.

De tweezijdige focus op enerzijds dieren, anderzijds de open samenleving komt terug in de onderzoeksvraag van het proefschrift: "Zou het feit dat veel niet-menselijke dieren individuen met belangen zijn gereflecteerd moeten worden in de fundamentele structuren van democratische rechtsstaten, en is dat mogelijk zonder hun instituties te ondermijnen of te destabiliseren?"


Het onderzoek concludeert dat sommige dieren in de democratische rechtsstaat een zogenaamd “consideratierecht” hebben: het recht om hun belangen door de overheid in overweging genomen te hebben. Dit theoretische recht is te institutionaliseren door de meest elementaire belangen van deze dieren in grondrechten te vatten. Dit zou de open samenleving op de lange termijn versterken omdat momenteel aanwezige arbitraire, inconsistente en ondermijnende facetten van de democratische rechtsstaat geëlimineerd zouden worden.

Lees de volledige samenvatting (pdf).

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.