Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Second-order electoral personalization; Intra-party preference voting in Belgium and the Netherlands

Datum
woensdag 9 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De centrale vraag in dit proefschrift is wat de oorzaken en gevolgen van voorkeurstemmen zijn. Vier verschillende onderwerpen worden behandeld: de invloed van het kiesstelsel op het uitbrengen van een voorkeurstem; welke kiezers voorkeurstemmen uitbrengen; welke kandidaten voorkeurstemmen ontvangen; en welke gevolgen voorkeurstemmen voor kandidaten hebben. Er worden drie hoofdconclusies getrokken. Ten eerste dat in Nederland niet alle voorkeurstemmen een pure voorkeur voor de kandidaat waarop de stem is uitgebracht bevatten. Dit komt omdat sommige kiezers niet op de lijsttrekker willen stemmen, maar wel verplicht zijn een stem op een kandidaat uit te brengen. Een deel van deze kiezers brengt dan een stem voor een willekeurige andere kandidaat uit. In België komt dit fenomeen niet voor, waarschijnlijk doordat Belgische kiezers in een dergelijke situatie gebruik kunnen maken van een partijstem. Om deze reden wordt gepleit voor de invoering van een partijstem in het Nederlandse kiesstelsel. Ten tweede dat de rol die ideologie inneemt binnen de competitie tussen kandidaten van dezelfde partij afwezig is. Tot slot hebben voorkeurstemmen beperkte consequenties. Voorkeurstemmen hebben wel invloed op benoemingen voor regeringsposities (België) en op de lijstpositie van een kandidaat bij een volgende verkiezing (België en Nederland). Dit versterkt het argument voor invoering van een partijstem, zodat ook voor deze zaken voorkeurstemmen een betere weergave vormen van wat de kiezer met zijn of haar stem beoogt. In tijden waarin kritiek op het democratische systeem niet ongewoon is, zou dit kunnen bijdragen aan een versterking van de representatieve democratie.

Project was onderdeel van het PartiRep 2 project, gefinancierd door Belgian Federal Science Office (Belspo).

Lees de volledige samenvatting van het proefschrift

Promotoren

  • Prof.dr. R.B. Andeweg
  • Prof.dr. J.J.M. van Holsteijn

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.