Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Personality disorders and insecure attachment among adolescents

  • A.K. Hauber
Datum
dinsdag 29 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De moeilijkste doelgroep in de jeugd-ggz herken je in maatschappelijke debatten direct: een indringend voorbeeld van een suïcide of aandacht voor zelfbeschadiging toont de kwetsbaarheid van deze adolescenten en onderstreept tegelijkertijd de maatschappelijke onmacht. Eensgezind wordt dan gezocht naar snellere toegang tot betere zorg. Het is vervolgens opvallend dat juist deze doelgroep in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt buitengesloten.

Hauber wijt dit buitensluiten aan de veelheid aan problemen waar deze jongeren mee kampen en een star classificatiesysteem. De gebruikte modellen schieten tekort omdat de overlap van ernstige problemen buiten de modellen valt, terwijl juist de overlap hun ernstige problematiek kenmerkt.
Hauber beschrijft de noodzaak van een dimensioneel classificatie systeem waarmee hulpverleners vat kunnen krijgen op ernstige problemen zoals een overlap van persoonlijkheidsstoornissen, onveilige gehechtheid en zelfbeschadiging. Een dimensioneel model houdt ook rekening met invloed van puberteit, hechtingsonveiligheid en dynamiek van een adolescent met familie en leeftijdgenoten.
De doelgroep zelf is ook toegankelijker voor wetenschappelijk onderzoek dan gedacht. Door jongeren schriftelijk op hun behandeling te laten reflecteren is relevante informatie te verkrijgen waarmee de nodige zorg op maat geboden kan worden en uitval kan worden voorkomen. Verschillende nieuwe ontwikkelingen suggereren bovendien dat nadruk moet komen te liggen op het verbeteren van veerkracht en op verbondenheid met anderen, in plaats van alleen op symptoomvermindering. Het onderzoek van Hauber sluit hierop aan door het belang van verbinding met anderen te tonen om emotioneel te groeien in de adolescentie. Dit is een uitdaging voor onze moderne samenleving waarin eenzaamheid een groot sterfterisico voor mensen vormt.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.