Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Micro-Blogging and Media Policy in China

Datum
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit onderzoeksproject vraagt: wat is de relatie tussen berichten op social media en het mediabeleid in China? Dit project beoogt het antwoord op deze vragen te vinden door de interacties te bestuderen tussen Weibo, Twitter en het Chinese nationale persbureau Xinhua, een actieve deelnemer aan beide platforms.

Xinhua is een groot officieel persbureau in China onder toezicht van de centrale Chinese overheid. Echter, de openheid van Xinhua ten aanzien van informatie-uitwisseling houdt de snelgroeiende economie van het land niet bij sinds het hervormings- en openingsbeleid van de jaren 80. De toename in globale communicatie door middel van social media heeft een noemenswaardige transitie teweeggebracht in China’s externe-communicatiestrategieën. Om een nationaal imago te cultiveren, heeft de Chinese overheid verschillende communicatieve strategieën waarin digitale media leidend zijn, omarmd en diverse mediarichtlijnen opgezet, verfijnd en aangepast. Deze moedigen traditionele massamedia-organisaties, zoals Xinhua, aan om social-media-platforms zoals Weibo en Twitter te gaan gebruiken onder toezicht van de centrale overheid, en daarbij te streven naar een status quo waarin ze hun huidige leidende rol in zowel interne als externe communicatie handhaven. Deze studie onderzoekt de wisselwerking tussen digitale media en de beleidsvorming van de overheid onder het huidige bewind. Door de onderzoeksdoelen naar China’s politieke communicatie en een empirische case study van Xinhua’s verschuiving naar digitale media te verbinden met bredere, conceptuele kwesties, zet dit onderzoek de intrinsieke verbindingen tussen de communicatiestrategieën van de overheid en de convergentie van media helder uiteen.

Promotor

  • Prof.dr. S.R. Landsberger

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.