Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Economic Effects of Social Protection

Datum
dinsdag 1 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. K.P. Goudswaard
  • Prof.dr. P.W.C. Koning

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Samenvatting

Het doel van sociale zekerheid is om mensen te beschermen tegen negatieve inkomensschokken en om armoede en ongelijkheid te verminderen. In ontwikkelde economieën wordt 20-30% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgegeven aan gezondheidszorg en uitkeringen gericht op ouderen, werklozen, gehandicapten, zieken, gezinnen en armen. Om deze uitgaven op een doelgerichte en kostenefficiënte manier te doen is het nodig om de economische effecten van sociale zekerheid in kaart te brengen.

Dit proefschrift bevat vier empirische studies naar sociale zekerheid die leiden tot de volgende conclusies:
Verplichte activeringsprogramma’s voor jongeren in de bijstand hebben niet geleid tot minder jongeren zonder werk of onderwijs tijdens de Grote Recessie. Deze hervorming (Wet Wet Investeren in Jongeren, WIJ) heeft wel geleid tot een afname van 24% van het aantal jongeren in de bijstand in de leeftijdscategorie 25-26 jaar. Daar stond echter een in omvang vergelijkbare toename tegenover van jongeren zonder werk en onderwijs zonder bijstandsuitkering.

Bij koppels leidt werkloosheid van de man gemiddeld tot een bruto-inkomensdaling van 20 tot 30 duizend euro. Vrouwelijke partners compenseren slechts 2-5% (500-1000 euro) van dit inkomensverlies door meer te gaan werken. Een grondwettelijk recht op sociale zekerheid heeft een positief effect op uitgaven aan sociale zekerheid.

Hogere uitgaven aan sociale zekerheid hangen samen met minder armoede en ongelijkheid en zijn niet gerelateerd aan economische groei. Sociale uitgaven aan gezinnen, werkloosheidsuitkeringen, actief arbeidsmarktbeleid, huisvesting en bijstand hangen sterk samen met minder armoede. Voor ongelijkheid vinden we een sterk negatief verband met sociale uitgaven aan gezinnen, ouderen en nabestaanden pensioenen.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.