Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Compassie in de praktijk & Compassie en nabijheid

Datum
maandag 28 oktober 2019
Tijd
Serie
Passie voor de ander!?
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Compassie in de praktijk
Joantine Berghuijs gaat in haar lezing, in navolging van het Handvest voor compassie, vooral in op religie/spiritualiteit en compassie in de praktijk, zich uitend in verbondenheid, naastenliefde en sociale betrokkenheid in woord en daad. In haar onderzoek merkt ze vaak dat religieuze mensen (naasten)liefde als de kern van religie(s) beschouwen, als iets universeels. Somm igen hebben daar ook prachtige uitspraken en idealen bij. Maar vertonen religieuze mensen nu ook echt meer compassie dan anderen in hun daden?


NA DE PAUZE


Compassie en nabijheid

In haar lezing stelt Renée van Riessen de vraag wat compassie nu eigenlijk is. Het is een emotie, maar hoe moeten we deze emotie plaatsen en karakteriseren? Momenteel lijkt compassie vooral gezien te worden als een nuttige emotie die ingezet kan worden om sociale cohesie te realiseren, en nabijheid tot stand te brengen. Ze zal betogen dat in deze nabijheid een element zit dat compassie losmaakt uit het denken in termen van nut en bruikbaarheid, en dat we daar het eigene van compassie op het spoor zijn.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.