Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Challenging the Buddha's Authority: How Buddhist Narrative Traditions Negotiate Religious Authority

Datum
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Deze dissertatie biedt een narratieve analyse van de discursieve wereld van het Indiaas boeddhisme, met een focus op de machtsverhoudingen tussen de Boeddha en zijn leerlingen. Hiervoor wordt er naar verschillende verhalen over personages uit de vroege monastieke gemeenschap gekeken, waaronder Śāriputra, Devadatta, Ānanda en Kāśyapa, die allen concurreerden met de Boeddha of de Boeddha trachtten op te volgen. Mijn behandeling van de verhalen over Devadatta en hun historische ontwikkeling en ideologische complexiteit, laat zien dat deze verhalen gelaagd zijn, verandering hebben ondergaan, en zelf-reflectieve retoriek bevatten. Deze verhalen trachten voornamelijk om een antwoord te vinden op vraagstukken die voortkomen uit Devadatta’s kritische vragen aan de Boeddha. De verhalen over de opvolging van de Boeddha behandelen niet alleen de vraag wie de juiste opvolger is vanuit theologisch perspectief, maar gaan ook in op de wijze waarop het monastieke leven in goede banen geleid kan worden. De levendige verhalen die in deze studie behandeld worden, die uit zeer verschillende gebieden en periodes afkomstig zijn, bieden een inzage in het boeddhistische begrip van fundamentele theologische vraagstukken met betrekking tot de aard en betekenis van de Boeddha en de identiteit van de boeddhisten. Daarnaast verschaffen deze verhalen kennis over meer praktische zaken omtrent gezag en veranderende omstandigheden in een periode zonder de Boeddha. Met gebruikmaking van methodologieën uit de filologie, geschiedenis, literaire theorie en linguïstiek, werpt deze dissertatie nieuw licht op de dynamische verhouding tussen verhalen en ideologieën.

Promotor

  • Prof.dr. J.A. Silk

Financiers

Robert H.N. Foundation foundation (administrated by ACLS) provided a ten-month fellowship for the writing of this dissertation.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.