Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Carving interactions: rock art in the nomadic landscape of the Black Desert, north-eastern Jordan

Datum
donderdag 17 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Gedurende het einde van het eerste millennium voor Christus en het begin van het eerste millennium na Christus woonden nomadische gemeenschappen in de Zwarte Woestijn van noord Arabië. Deze nomaden trokken door het woestijnlandschap met hun kuddes dromedarissen, paarden, schapen en geiten. Hier lieten ze, in het basaltgesteente, een schat aan afbeeldingen en teksten achter. Ondanks de lange onderzoeksgeschiedenis van, met name, de gegraveerde teksten zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over deze nomadische gemeenschappen en hun rotsgraveringen. Waarom maakten zij deze graveringen en wat betekende deze activiteit voor hen? Welke rol speelden de rotsgraveringen in de relatie tussen de nomaden en het woestijnlandschap?
Dit proefschrift heeft deze vragen onderzocht aan de hand van een studie van meer dan 4500 petrogliefen afkomstig uit de Jebel Qurma regio gelegen in de Zwarte Woestijn in noordoost Jordanië. Deze studie heeft ontdekt dat de rotskunst sterk verweven was met de pastorale levenswijze van de nomadische samenlevingen. Afbeeldingen van dromedarissen, wilde dieren, jagen, en vechten werden gemaakt op belangrijke, strategische uitkijkplekken in het landschap. Doordat deze plaatsen zeer geschikt waren voor het in de gaten houden van grazend vee, zoeken naar jachtwild en bespeuren van vijanden, waren ze van wezenlijk sociaal en economisch belang voor de nomaden. Door het maken van rotskunst kon iemand zich permanent verbinden met deze plaatsen, en met de anderen die voor hen, en na hen, kwamen. Zo, laat dit proefschrift zien, verzekerde de rotskunst de nomaden van een eeuwenlange tastbare herinnering van hun bestaan en leven in het woestijnlandschap.

Promotor

  • Prof.dr. P.M.M.G. Akkermans

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.