Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Availability and accessibility of healthcare for deaf and hard of hearing patients

  • A.S. Smeijers
Datum
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Als arts en taalkundige merkte ik dat het beeld dat veel artsen hebben van de medische hulpverlening aan dove en slechthorende (DSH) patiënten, sterk verschilt van het beeld dat DSH patiënten zelf hebben. Nieuwsgierig geworden naar dit verschil in belevingen, ontstond een onderzoeksproject dat uiteindelijk het begin werd van dit proefschrift.
Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken welke specifieke problemen er spelen in de medische hulpverlening aan DSH patiënten, hoe groot de gevolgen van deze problemen zijn en hoe zij eventueel verholpen kunnen worden. De resultaten van dit proefschrift kunnen gebruikt worden om de gezondheidszorg aan DSH patiënten in Nederland op een gelijkwaardig niveau te brengen met de medische hulpverlening aan goed horende Nederlanders.
Het blijkt dat wat omvang en type betreft de problematiek vergelijkbaar is met die in de medische hulpverlening aan patiënten afkomstig uit etnische minderheidsgroepen.
De gevolgen hiervan op de gezondheid van DSH mensen is waarschijnlijk aanzienlijk. Bij onderzoek onder 274 DSH mensen vonden wij dat alle DSH subgroepen een significant lagere lichamelijke kwaliteit van leven ervaren dan de controlegroep. De slechthorende groepen, niet de dove groepen, scoorden ook significant slechter op het gebied van psychische kwaliteit van leven.
In verschillende landen zijn initiatieven ontwikkeld om de gezondheidszorg aan DSH mensen te verbeteren. Wij beschrijven deze initiatieven en adviseren hoe de gezondheidszorg in Nederland verbeterd moet worden. De aanbevelingen en een samenvatting van het proefschrift in Nederlandse gebarentaal zijn beschikbaar op www.zorgbeter.info.

Promotoren

  • Prof.dr. H.M. Oudesluys-Murphy
  • Prof.dr. B. van den Bogaerde (UvA)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.