Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Addressing Industrial Pollution in Indonesia. The Nexus between Regulation and Redress seeking

Datum
donderdag 17 oktober 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Meer dan driekwart van de Indonesische bevolking heeft geen toegang tot kraanwater. Om zich te wassen zijn ze afhankelijk van rivierwater, en soms gebruiken ze rivierwater ook als drinkwater. Maar de meeste rivieren zijn ernstig vervuild, vaak mede door toedoen van industrieën. Dit proefschrift legt uit waarom het voor zowel de overheid als voor getroffen burgers heel moeilijk is om deze vervuiling aan te pakken.

Het proefschrift combineert sociaal wetenschappelijk en juridisch onderzoek. Het kijkt enerzijds naar regulering en legt uit wat de rol van de overheid hierin is. Anderzijds legt het uit hoe burgers deelnemen in deze regulering en hoe ze genoegdoening proberen te krijgen voor het onrecht dat hen wordt aangedaan. Maar, bekent meer betrokkenheid van burgers in regulering ook dat milieuproblemen beter worden aangepakt?

Dit boek laat zien dat de relatie tussen regulering en het zoeken naar genoegdoening erg complex is. De onderzoeker beschrijft twee casussen, een in Rancaekek in West Java en een tweede in Kao-Malifut in Noord Maluku. In deze gevallen werd, door de complexiteit van de processen, het oorspronkelijk doel van regulering en genoegdoening zoeken - namelijk het stoppen van de vervuiling - uit het oog verloren. In plaats daarvan zochten sommigen onder de getroffen bevolking naar (financiële) compensatie. Dit leidde tot sociale spanningen en toenemende ongelijkheid binnen de gemeenschappen die getroffen zijn door vervuiling.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. A.W. Bedner

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.