Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Stochastic resetting and hierarchical synchronisation

Datum
dinsdag 24 september 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Stochastische reset kan aan een willekeurig stochastisch proces toegevoegd worden en houdt in dat het proces zich op een toevallig gekozen moment herstart. De tijd tussen het herstarten is exponentieel verdeeld met parameter r. Dit heeft een beperkend effect op de positie van het proces, omdat de kans dat het proces zich ver van zijn startpunt bevindt sterk wordt verminderd. In deel een van het proefschrift bestuderen we hoe zich een proces veranderd als men stochastische reset toevoegt.

Het stochastische Kuramoto-model kan gebruikt worden om de synchronisatie van neuronen in het brein te modelleren. De neuronen zijn aan elkaar gekoppeld en vormen zo een netwerk. Dit soort netwerken heeft de eigenschap dat neuronen sterk gekoppeld zijn aan neuronen in hun eigen groep, maar zwak aan neuronen in een andere groep. In dit deel van het proefschrift bestuderen we hoe deze eigenschap het vermogen van de neuronen om zich te synchroniseren beïnvloedt.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr . W.Th.F. den Hollander

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.