Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Parties under pressure: Explaining choices made by parties in the wake of heavy electoral defeat

Datum
donderdag 12 september 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Hoe reageren politieke partijen op een zware verkiezingsnederlaag, en waarom reageren verschillende politieke partijen op verschillende manieren? Deze vraag is des te relevanter nu het in de meeste West-Europese landen eerder regel dan uitzondering lijkt te zijn geworden dat er bij verkiezingen een politieke partij zwaar verlies lijdt. Zij staat dan ook centraal in dit proefschrift, dat een nieuw model beoogt op te bouwen om de keuzes van partijen na een nederlaag te verklaren. Welke keuzes worden er gemaakt? Kiest de partij ervoor om vooral de contacten met haar huidige achterban te verdiepen of juist haar achterban te verbreden? Uit onderzoek in vier casussen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (het CDA, de Labour-partij, de Liberale Partij en D66) komt een aantal nieuwe inzichten naar voren op het gebied van partijverandering. Zo blijkt dat partijen in crisis niet slechts een interne machtsstrijd voeren of een electoraal herstel nastreven, maar juist vooral in gesprek zijn met hun eigen verleden en opvattingen. De mate van binding met de eigen klassieke electorale achterban en ideologische opvattingen is van aanzienlijke invloed op de voorkeuren van partijen na een nederlaag. Deze voorkeuren worden echter op hun beurt soms ingehaald door de realiteit van het kiesstelsel waarin partijen opereren. Met deze inzichten levert dit onderzoek een bijdrage aan een beter begrip van een belangrijk fenomeen in partijstelsels die getekend worden door een toenemend aantal zwevende kiezers en toegenomen electorale volatiliteit.

Promotor

  • Prof.dr. R.A. Koole

Co-promotor

  • Dr. M.S. Spirova

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.