Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Everything has its Jaguar

Datum
donderdag 5 september 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Wat hebben verhalen en afbeeldingen gemeen? Beide zijn uitingen van mensen waarin hun ideeën en wereldbeeld verscholen liggen. In dit proefschrift worden inheemse verhalen gebruikt om Caribische dierafbeeldingen - van omstreeks 800/200 v.Chr. tot 400/600 n.Chr - beter te begrijpen.

Als casestudy gebruik ik de in of op aardewerk gemodelleerde en ingekraste dierlijke/menselijke figuren, zogenoemde adornos. Eerder onderzoek naar deze adornos toont aan dat bepaalde dieren véél vaker werden afgebeeld dan anderen. Waarom is dat en wat zegt dat over de mensen die de iconografie hebben gemaakt?

Mijn onderzoek toont aan dat de in de verhalen meest voorkomende dieren, dezelfde dieren zijn die we als adorno hebben geïdentificeerd. Ook toont het dat de - onder meer sociale - context waarin dierrepresentaties werden uit- en afgebeeld of gebruikt bijdraagt aan hun “betekenis”.

Elke representatie van een dier (bijvoorbeeld adorno, muurtekening, dans) vertegenwoordigt een veelheid aan associaties. De verhalen helpen bij het ontrafelen van deze associaties. Verhalen zijn daarvoor zeer geschikt, omdat in de verhalen thema's, motieven en contexten expliciet en impliciet verbonden worden aan dierpersonages.

“Everything has its Jaguar” verwijst naar een indiaans gezegde. Het verwoordt krachtig een wereldbeeld, want meer dan een onderzoek naar iconografie of verhalen, is dit een onderzoek naar indiaanse wereldbeelden.


Zie voor meer informatie de Engelstalige samenvatting.

Promotor

  • Prof.dr. C.L. Hofman

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.