Universiteit Leiden

nl en

Promotie

De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld

Datum
woensdag 25 september 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.mr.dr. C.P.M. Cleiren
  • Prof.mr.dr. J.M. ten Voorde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

De ernst van de fenomenen mensenhandel en uitbuiting behoeft geen inleiding. Voor een effectieve aanpak door opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de rechter is een duidelijke strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht een minimumvereiste. In Nederland is de strafbaarstelling van mensenhandel echter omgeven door complexiteit. Deze dissertatie beoogt de strafbaarstelling te ontrafelen, wat resulteert in een uitgebreide zoektocht naar de kern van de strafbaarstelling van mensenhandel, langs de historie daarvan, de systematiek en de rechtspraak die door de jaren heen is verschenen. De problemen die de auteur signaleert, nopen tot verandering van de strafwetgeving met betrekking tot mensenhandel. Voor de wetgever is werk aan de winkel.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.