Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Leids Historisch Dispuut Merlijn

De middeleeuwse liefde voor Troje

  • Wilma Keesman
Datum
woensdag 25 september 2019
Tijd
Serie
Leids Historisch Dispuut Merlijn
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
147

De geschiedenis van Troje behoorde tot de meest populaire stofcomplexen van de middeleeuwse literatuur. Maar de liefde voor deze antieke historie bleek ook daarbuiten: in geschiedschrijving, beeldende kunsten, in aankleding van de publieke ruimte, vertoningen tijdens Blijde Inkomsten en dergelijke, zelfs in diplomatiek verkeer. Want Troje vormde in de middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit.

De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was niet alleen een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, van de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had Troje bovendien – nog belangrijker - een unieke positie in de wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren, dynastieën en steden legden daarom hun oorsprong op deze zelfde plaats, ter onderbouwing van status en machtsaanspraken. Zo ontstonden overal verhalen rond Trojaanse stamvaders zoals de Frankische Francus, de Britse Brutus en de Brabantse Brabo.

Deze Troje-sagen zijn het product van een historische totaalwetenschap, waarin eigen geschiedenis en ambities werden ingepast in het grote goddelijke plan, met behulp van alle mogelijke kennis en kunde, waaronder historiografie, geografie, toponymie, archeologie. Wilma Keesman vertelt over haar promotieonderzoek naar deze middeleeuwse verwerking van antieke stof: over de Europese traditie en over de verschillende, vaak concurrerende Troje-sagen in de Nederlanden.

De lezing is toegankelijk voor iedereen en men hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis.

Verder op het programma

  • 6 november 20.00u: Prof. dr. Marita Mathijsen, Jacob van Lennep en de hang naar historie
  • 18 december 16.00u: Dr. Alexander de Groot, Het Ottomaanse Keizerrijk. De expansie van een vroegmodern imperium in Europa en Azië 

Leids Historisch Dispuut Merlijn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.