Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Cicero de redenaar

Datum
dinsdag 24 september 2019
Tijd
Serie
Cicero
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Dat we Cicero nog kennen is geen toeval: als student schreef hij al een boekje over retorica, als advocaat publiceerde hij na afloop van de processen zijn pleidooien, als politicus zag hij zijn verdiensten graag vereeuwigd in de vorm van geschiedwerken, poëzie en gebundelde redevoeringen en in periodes van politieke luwte wijdde hij zich vol overgave aan het publiceren van filosofische teksten. Als ambitieuze en getalenteerde jongen die niet op mythische of historische roem van voorvaderen kon bogen, heeft hij zich gerealiseerd dat hij zijn retorische talenten ten volle kon benutten door niet alleen te spreken in het openbaar, maar door zijn werk ook schriftelijk te verspreiden. Geen tijdgenoot heeft zo veel en zo gevarieerd gepubliceerd. 

Bij dit college gaan we in op de literaire en retorische kenmerken van zijn werk; enerzijds bespreken we de kenmerken die Cicero en zijn tijdgenoten zelf opvallend vonden aan zijn stijl, anderzijds vergelijken we de stijl van zijn doelbewuste stroom publicaties met zijn correspondentie die niet bedoeld was voor een breed publiek. De observaties over verschillen tussen de genres zullen in het laatste deel ook worden verbonden met lopend onderzoek naar de rol van common ground in communicatie in het algemeen en in Cicero’s werk in het bijzonder. Dit onderzoek is deel van het grotere onderzoeksproject Anchoring Innovation dat momenteel op verschillende Nederlandse universiteiten wordt uitgevoerd door onder meer classici.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.