Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Big Data, Big Risks, Big Power Shifts: Evaluating the General Data Protection Regulation as an instrument of risk control and power redistribution in the context of big data

Datum
donderdag 12 september 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr.mr. G.J. Zwenne
  • Prof.mr. A.H.J. Schmidt

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Medio 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet wil de rechten en vrijheden van individuele burgers beschermen tegen de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Ze eist daarom maatregelen die deze risico’s zo klein mogelijk maken. Ook krijgen burgers bijzondere rechten, zoals het 'recht om vergeten te worden'. De opkomst van technieken zoals big data leidt echter tot nieuwe vragen: kan de AVG de risico’s van big data beheersen en de macht van bedrijven voldoende in toom houden?

Om die vraag te beantwoorden heeft Michiel Rhoen de AVG vergeleken met eerdere Europese regels gericht op het reguleren van risico’s en machtsverhoudingen. Daarnaast is onderzocht of de speciale artikelen over discriminatie in de AVG geschikt zijn om discriminatie door geavanceerde analysetechnieken (algoritmen) te ontdekken en te bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat de AVG geen goede analyse van de risico’s van big data bevat. De AVG geeft consumenten weinig mogelijkheden mee te beslissen over hun persoonsgegevens. Bestaande methoden die consumenten of het milieu kunnen beschermen, zijn ook niet toegepast. Daardoor wordt het moeilijker om te beoordelen of de AVG zijn doelstellingen heeft bereikt en om de wetgeving via de rechtspraak verder te ontwikkelen. De AVG kan tenslotte tekort schieten bij de bestrijding van discriminatie door algoritmen.

Het proefschrift stelt daarom een aantal uitgangspunten voor om in overweging te nemen bij het beoordelen van geschillen tussen consumenten en verwerkers van persoonsgegevens. Deze uitgangspunten zouden ook kunnen dienen voor de toekomstige evaluatie van de AVG.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.