Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age

Datum
donderdag 27 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

Prof.dr. P.B. Cliteur

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar religieuze accommodatie en revolutie binnen het juridische werkveld tegen deze accommodatie. Deze revolutie manifesteert zich vooral in claims over gendergelijkheid ten opzichte van religie. Oorspronklijk stonden in dit onderzoek de vragen 'Waarom heeft religie zo'n bijzondere status in de wet?' en 'Moet die status behouden blijven?' centraal. Na jarenlang diepgravend onderzoek werd duidelijk dat er binnen het juridische werkveld een hardnekkige wil is om de religieuze accommodatie uit de wet te schrappen. Dit onderzoek vergelijkt dit verschijnsel met een revolutie en gebruikt Thomas Kuhn's theorie van wetenschappelijke revoluties om deze ontwikkeling te duiden. Deze revolutie kwam tot uiting in de zaak rond de Canadese Western Trinity College. Juridische revoluties verschilden van wetenschappelijke revoluties in hun doelen, methodologie en perspectieven. Deze verschillen zijn gebaseerd op de verschillende waarden en gewenste resultaten van elke discipline. 

Bussey concludeert dat de juridische revolutie tegen religieuze accommodatie te wijten is aan het onvermogen van de wet om critici van religie die strijden voor gendergelijkheid weerwoord te bieden. Er is een rechteninflatie gaande waarbij de eisen van gendergelijkheid de wettelijke norm van religieuze accommodatie overschaduwen, zelfs in de private sector. Wat ooit als privaat werd beschouwd, zoals het besturen van religieuze universiteiten, wordt nu beschouwd als publiek vanwege de regulering door de staat van deze instanties. Dit is een nieuw fenomeen dat een bedreiging vormt voor iedere publiek gereguleerde religieuze onderneming.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.