Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Social behavior in young twins

Datum
woensdag 12 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift hebben we gekeken of frontale asymmetrie (FA) samenhangt met angst en sociaal gedrag bij tweelingen van 4-6 jaar oud. Met tweelingen is het mogelijk om replicatie- en genetisch onderzoek te doen. FA is een verschil in activiteit van de voorste delen van de rechter en linker helft van het brein en is gemeten met een elektro-encefalogram. Eerder onderzoek laat zien dat FA samenhangt met de motivatie om op iets af te gaan of meer terughoudend te blijven. Onze resultaten lieten geen verband zien tussen FA en sociaal gedrag bij jonge kinderen. Wel vonden we dat genetische invloeden betrokken zijn bij angst, sociaal gedrag en FA. We hebben twee nieuwe taken ontwikkeld om sociaal gedrag te meten bij jonge kinderen: het Prosociale Uilenspel en het Sociale Netwerk Agressie Taakje (SNAT). Beide taken lieten zien dan jonge kinderen vrijwel hetzelfde reageren op sociale buitensluiting en negatieve sociale oordelen als volwassenen en oudere kinderen. Bovendien hebben we binnen onze studies de resultaten kunnen repliceren. Hiermee kunnen we concluderen dat de taken een succesvolle aanpassing zijn van de volwassen versies. Deze taken zijn dus heel geschikt voor longitudinale studies van de kindertijd tot aan volwassen leeftijd. Omdat de kinderen langdurig gevolgd worden in de longitudinale studie waar dit onderzoek deel van uitmaakt, is dat van groot belang. De rol van FA in sociaal gedrag is op dit moment nog onduidelijk, maar nieuwe inzichten kunnen worden onthuld wanneer we naar de relatie tussen FA en sociaal gedrag kijken over een langere periode.

Promotor

  • Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.