Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Living positive with HIV: EHealth for people with HIV and depressive symptoms

Datum
woensdag 26 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Dit proefschrift bevat de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van een online zelfhulpprogramma voor mensen met hiv en depressieve klachten. Mensen met hiv hebben relatief vaak last van depressieve klachten. Er is nog veel stigma rondom hiv en mensen komen niet altijd op de juiste plek terecht voor een psychologische behandeling. Online interventies zouden uitkomst kunnen bieden, aangezien men daar minder last heeft van stigma, er veel mensen bereikt kunnen worden en mensen aan de interventie kunnen deelnemen op een zelf gekozen tijd en plek. Het online zelfhulpprogramma dat we hebben onderzocht is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bevat 4 onderdelen: stimuleren van activiteiten, ontspanningsoefeningen, het veranderen van negatieve gedachten en het werken aan doelen.

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek was dat het programma samen met telefonische coaching effectief is in het verminderen van depressieve klachten. De meeste deelnemers waren positief over het programma en de coaching. Verder zou het programma effectief kunnen zijn voor iedereen, het is niet zo dat mannen b.v. meer profiteren dan vrouwen. Belangrijke componenten van het programma zijn het verhogen van het aantal (positieve) activiteiten en werken aan belangrijke doelen. Het programma lijkt verder ook kosteneffectief te zijn. We zullen het programma nu implementeren in de zorg voor mensen met hiv. Online interventies zijn veelbelovend in de gezondheidszorg en zouden meer ingezet kunnen worden in de psychologische zorg voor mensen met hiv om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft en bij hem past.

Promotor

  • Prof.dr. P. Spinhoven

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Nederlandse samenvatting

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.