Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Lines in the sand: behaviour of self-organised vegetation patterns in dryland ecosystems

Datum
donderdag 27 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Verspreid over de hele wereld zijn er vele, grote gebieden waar jaarlijks de hoeveelheid vegetatie afneemt. Omdat binnen een gebied de begroeiing op sommige plekken eerder verdwijnt dan op andere, leidt dit tot patronen in de vegetatie (bijvoorbeeld gatenpatronen, bandpatronen of doolhofpatronen). Uiteindelijk zorgt een aanhoudende afname dat vruchtbare grond verandert tot lege, onvruchtbare stukken land. Dit aftakelingsproces, ook wel verwoestijning genoemd, heeft vaak desastreuze gevolgen voor de lokale bevolking die voor haar voedselvoorziening afhankelijk is van vee en gewassen, waar vruchtbare grond noodzakelijk voor is. Het voorkomen van deze veelal onomkeerbare verwoestijning is dus erg belangrijk, en een goed begrip van de mechanismen achter dit proces is hiervoor essentieel. Om deze beter te begrijpen is in dit proefschrift een aantal modellen bestudeerd, met behulp van numerieke simulaties, satelietdata en wiskundige analyse. Deze modellen zijn hier telkens bewust zo simpel mogelijk gekozen, opdat nieuwe effecten beter inzichtelijk zijn en een intuïtie ontwikkeld kan worden voor het gedrag van de werkelijke ecosystemen.

Uit het onderzoek is gebleken dat in een gebied niet één specifiek vegetatiepatroon overheerst, maar dat er juist een scala aan patronen mogelijk is. Hierdoor kunnen deze ecosystemen klimatologische veranderingen relatief simpel opvangen door van het ene patroon in het andere te veranderen, waardoor deze gebieden veel robuuster en veerkrachtiger zijn dan voorheen gedacht. Aan de hand van wiskundige studies is dit idee verder verfijnd door te kijken naar de verschillende mogelijke vegetatiepatronen, de aanpasbaarheid van een patroon en de precieze patroonveranderingen ten gevolge van klimaatverandering.

Promotoren

  • Prof.dr. A. Doelman
  • Prof.dr.ir..M.G. Rietkerk

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.