Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Van wolf tot hond

  • L.A.A. Janssens
Datum
donderdag 27 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De wolf is de voorouder van de hond. Zeer vele morfologische verschillen zijn in het verleden vermeld om de oudste archeologiche honden van wolven te onderscheiden. Deze verschillen werden algemeen aanvaard en op basis ervan werden zelfs >30.000 jaar oude exemplaren als hond beschreven. Ongeveer alle parameters werden in mijn thesis kritisch heronderzocht, en de meesten werden verworpen als onderscheidend. Slechts 2 groepen onderscheid blijven over: verkleining (allicht reeds in de eerste generatie wolven in humane omgeving aanwezig) en expansie van de zone rond de ogen met vorming van een hoge schedel, hoge orbitale hoek, en 'stop'vorming.

Promotor

  • Prof.dr. T van Kolfschoten

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.