Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Aanvullend Verrijkingsrecht

  • T. van der Linden
Datum
woensdag 26 juni 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.mr. Jac. Hijma

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

In het onderzoek staat de vraag centraal wat het beginsel inhoudt, dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het systeem van het vermogensrecht. Betoogd wordt dat het verrijkingsbeginsel in verschillende vermogensrechtelijke regels tot zijn recht komt en dat de algemene verrijkingsactie vooral een aanvullende functie heeft om onvoorziene verrijkingsgevallen tot een oplossing te brengen.

Een belangrijk deel van het onderzoek draait om de vraag wat de aanvullende functie met zich brengt voor de invulling van de toepassingsvereisten van de algemene verrijkingsactie. Een belangrijke bevinding is dat de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking - ter bevordering van de aanvullende functie - niet teveel a priori moet worden beknot. Zo wordt betoogd dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder omstandigheden een alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.