Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

We're Not Gonna Take It / No Fortunate Son

Datum
dinsdag 14 mei 2019
Tijd
Serie
50 jaar Woodstock
Locatie
Gebr. de Nobel
Marktsteeg 4-8
2312 CS Leiden

We're Not Gonna Take It - Theodore Roszak, de professor van de tegencultuur

Singer-songwriter Joan Baez vertelt als inleiding bij het nummer Joe Hill over de hongerstaking van haar man David Harris. Nadat Harris hardhandig opgepakt is als anti-oorlogsactivist vanwege zijn protesten tegen de dienstplicht, begint hij in de gevangenis een hongerstaking. Tegencultuur is wat de klok luidt op Woodstock. Deze anti-establishmentbeweging verzette zich openlijk tegen de mores van de burgermaatschappij op het gebied van vrouwenrechten, burgerrechten, oorlog en drugs. Een jaar voor het Woodstock-festival verscheen het invloedrijke boek The Making of the Counter Culture (1969) van Californische historicus Theodore Roszak. Evert-Jan van Leeuwen vertelt wat deze hippiebeweging inhield en hoe Roszak zich ontpopte tot de professor van de tegencultuur.

Spreker: Dr. Evert-Jan van Leeuwen, universitair docent Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden

No Fortunate Son – Vietnam, popmuziek en Woodstock

“And it's one, two, three. What are we fighting for?” Zo begint het refrein van het nummer “I Feel Like I'm Fixin' to Die” op Woodstock. Meer bands uiten die dagen hun ongenoegen over de Vietnamoorlog in hun muziek. Ten tijde van Woodstock woedt de oorlog al twaalf jaar en het einde is nog niet in zicht. Tijdens het presidentschap van Richard Nixon begint het conflict steeds kwalijkere vormen aan te nemen. De gemiddelde leeftijd van de G.I.s was negentien, en begin 1969 tikt de teller van Amerikaanse slachtoffers de 34.000 aan. Daar komt nog bij dat de oorlog jaarlijks 25 miljard dollar kost. Aan de hand van de vraag welke rol Woodstock speelde in de anti-Vietnamprotesten, zal Rutger van der Hoeven ons door dit vermaarde stuk Amerikaanse oorlogsgeschiedenis gidsen.

Spreker: Rutger van der Hoeven, universitair docent Geschiedenis, Universiteit Utrecht en buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer

Peter Visser draait vinyl

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.