Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Visualizing strongly-correlated electrons with a novel scanning tunneling microscope

Datum
woensdag 8 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. J.  Aarts

De elektronische eigenschappen van de meeste materialen om ons heen kunnen met het vrije-elektrononenmodel worden beschreven. Dat betekent dat de elektronen in het materiaal bijna geen afstotende Coulombkracht voelen, en dat ze vrijwel onafhankelijk van elkaar kunnen worden behandeld. In zogenoemde sterk gecorreleerde elektronensystemen is de afstotende Coloumbkracht echter niet te verwaarlozen.

Dit proefschrift beschrijft eerst het ontwerp en de constructie van een nieuwe state-of-the-art scanning tunneling microscoop (STM), nodig om de allerkleinste detals van sterk gecorreleerde elektronensystemen te kunnen meten. Vervolgens beschrijft de promovendus het volgende experiment: met behulp van scanning tunneling microscopie heeft zij bekeken hoe de elektronische eigenschappen van een Mott-isoltor veranderen als extra elektronen aan het materiaal worden toegevoegd door te doteren.

Het experiment liet zien dat sprake is van universele eigenschappen van een klasse Mott-isolatoren en ook dat verschillende doteringsperscentages verschillende uitkomsten geven qua geleiding (hoe lager het percentage, hoe minder geleiding).

Naast de zelfgebouwde STM gebruikte de onderzoeker ook nog een andere techniek waardoor vergelijking mogelijk was met ARPES-data op hetzelfde preparaat. Dit leidde tot globaal dezelfde uitkomsten, alleen bleken zich kleine verschillen voor te doen tussen de Fermisnelheden. Het is niet duidelijk geworden of deze verschillen worden veroorzaakt door de artefacten van de technieken of door fundamentele verschillen tussen de technieken.  

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.