Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Virtual Neanderthals

Datum
dinsdag 28 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

HomininSpace is een simulatie systeem ontwikkeld om groepen jager-verzamelaars te simuleren in een gereconstrueerd, realistisch landschap. De tool is vervolgens gebruikt om de aan- en afwezigheid te onderzoeken van Neanderthalers in west Europa. De opkomst en vooral het verdwijnen van deze enigmatische mensensoort is een belangrijk onderzoeksgebied van de Paleolithische archeologie.
In dit onderzoek is een algemeen geparameteriseerd model voor groepen jager-verzamelaars opgesteld. Het systeem zoekt volautomatisch naar waarden voor deze parameters waarmee de aanwezigheid van Neanderthalers in het onderzoeksgebied gereconstrueerd kan worden. Voor het zoeken wordt gebruikt gemaakt van een genetisch algoritme, een techniek ontleend aan het vakgebied van de kunstmatige intelligentie.

In totaal zijn ongeveer 40.000 simulaties uitgevoerd, waarbij elke simulatie een periode van 81.000 jaar beslaat. In totaal zijn er bijna 3,3 miljard Neanderthaler jaren gesimuleerd. Simulatie resultaten worden vergeleken met een database met 470 directe dateringen van Neanderthaler aanwezigheid verspreid over 83 archeologische sites.

Vragen waar naar gekeken is zijn onder andere het gebruik van voedsel uit kustgebieden of het kunnen oversteken van open zee waardoor vooral Engeland toegankelijker wordt. Het model blijkt zeer flexibel en door de effectieve zoekmethode kan in vrijwel alle gevallen geschikte modellen gevonden worden. Hiermee blijken ongefundeerde aannames overbodig. Over het algemeen worden periodes van voedseltekorten overbrugd door het vergroten van gebieden waarin voedsel gevonden wordt, door effici├źnter verwerken van voedsel of door te zorgen dat er heel weinig individuen het voedsel verdelen. Met HomininSpace hebben archeologen en paleoantropologen een krachtig gereedschap gekregen waarmee nieuwe en oude vragen beantwoord kunnen worden.

Promotor

  • Prof.dr. J.W.M. Roebroeks

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.