Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The role of Private Health Sector Engagement in TB Control in India

  • S.S. Lal
Datum
donderdag 2 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Tuberculose (TBC) blijft een groot probleem voor de volksgezondheid. Naar schatting 10 miljoen lijden wereldwijd aan TBC, met in 2017 alleen al 1,3 miljoen dodelijke slachtoffers. De WHO heeft een wereldwijd doel gesteld om de tbc-epidemie te beëindigen. Ongeveer 27% van de wereldwijde tbc-epidemie vinden plaats in India. Dit is voornamelijk te wijten aan het nationale tbc-controleprogramma (NTP). En dat de particuliere en private gezondheidssector niet op elkaar zijn afgestemd. De meerderheid van de patiënten benadert de particuliere sector, die divers, ongeorganiseerd en vaak ongereguleerd is. De particuliere sector meldt TBC-zaken niet direct aan het NTP, waardoor de kwaliteit van de zorg en de voltooiing van de behandeling niet is gewaarborgd. Ongestandaardiseerde leidt tot een toename van resistente tbc gevallen. Maar publiek-private samenwerkingsmodellen in India hebben veelbelovende resultaten opgeleverd.

Dit onderzoek analyseerde de manier en voorwaarden voor betrokkenheid van de particuliere sector om de kansen op het beëindigen van TBC te vergroten. Om een einde te maken aan TBC zal India publiek-private partnerschappen moeten aanpassen en opschalen. Dit zal investeringen vergen, naast de invoering van innovatieve benaderingen, hulpmiddelen en technologie. Uiteindelijk is het doel het bereiken van een universele gezondheidsdekking. De onderzoeksresultaten in deze dissertatie kwamen tot stand door gezamenlijk geselecteerde publicaties te bespreken en relevant onderzoek te beoordelen tegen de achtergrond van mondiale benaderingen en doelen inzake het beëindigen van tuberculose in 2035. De bevindingen zijn afkomstig van implementatie-ervaring in de praktijk en onderzoek dat voornamelijk in India is uitgevoerd, maar relevant is voor ontwikkelingslanden met soortgelijke situaties.

Volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. B.J.C. Middelkoop

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie