Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The clinical pharmacology of performance enhancement and doping detection in sports

  • J.A.A.C. Heuberger
Datum
donderdag 16 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Bekentenissen en beschuldigingen over dopinggebruik zijn regelmatig in het nieuws. Blijkbaar gebruiken sommige sporters toch door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) verboden middelen. Ook weten we dat niet al deze sporters worden gepakt en dat schone sporters soms vals worden beschuldigd. Kortom, doping vormt een probleem in de sport, en daarmee in de maatschappij.

Het doel van dit proefschrift is bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem door de kennis van de (klinische) farmacologie toe te passen op het omgaan met het gebruik en de detectie van doping. Om te beginnen blijkt uit ons onderzoek dat er voor 18 van de 23 klassen van middelen op de dopinglijst geen overtuigend bewijs is dat ze de prestatie positief beïnvloeden. Dit is problematisch en komt grotendeels door een gebrek aan kennis. Daarom onderzochten we een van die middelen, erythropoietine (EPO), in een studie die model kan staan voor de evaluatie van andere middelen. Hieruit bleek dat hoewel EPO bij getrainde wielrenners effect heeft op verschillende uitkomstmaten, de EPO-groep niet beter presteerde in een tijdrit of een wegrace bergop dan de placebogroep. Robuust onderzoek is dus nodig om te bepalen welke middelen daadwerkelijk prestatie bevorderen. Maar ook dopingdetectiemethoden die we onderzochten, voor EPO en salbutamol, bleken tekortkomingen te hebben in het opsporen van sporters in overtreding en het beschermen van onschuldige sporters.

Kortom, anti-dopingwerk zal een meer bewijs-gedreven weg moeten inslaan om een sterker en gestructureerder systeem te verwezenlijken en daarmee het probleem van doping effectief aan te kunnen pakken.

Volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. A.F. Cohen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.