Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Superstructures of lipids and graphene

Datum
donderdag 23 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Mijn promotieonderzoek is gericht op de interactie tussen lipide moleculen met de “basal-plane” en “edges of grafeen”. Omdat bekend is dat het oppervlak van grafeen hydrofoob is, heb ik onderzocht of lipiden op gecontroleerde wijze een stabiele laag op de grafeen basal-plane kunnen vormen. Lipiden zijn de hoofdbestanddelen van celmembranen en dus heb ik ernaar gestreefd om – via hydrofobe interacties – grafeen rechtstreeks in de hydrofobe kern van een lipidedubbellaag te incorporeren. Het lange termijndoel van dit onderzoek was om detectie binnen een lipidedubbellaag uit te kunnen voeren. De uitstekende elektrische eigenschappen van grafeen maken het mogelijk om elektrisch subtiele veranderingen in de diëlektrische eigenschappen van de omgeving van grafeen te volgen. De grootste uitdaging blijft het vinden van manieren om grafeen elektrisch te bedraden in een dergelijke dubbele lipidenlaag.

Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten in de interacties tussen lipiden en grafeen. Lipiden werden geassembleerd door Langmuir-Blodgett of door vesikelfusie methodes en gecharacteriseerd door infrarood spectroscopie, ellipsometrie, neutronenreflectie, atoomkrachtmicroscopie en kwartskristal microbalans. Daarnaast werden lipiden geïntroduceerd als een op moleculaire basis gebaseerde scaffold die de beheersbare manipulatie van grafeen aan de randen opleverde die als een alternatieve schone grafeenoverdrachtsmethode kon worden gebruikt. Belangrijk is dat grafeen binnen de hydrofobe kern van een lipidedubbellaag stabiel bleek te zijn, dat wil zeggen de intrinsieke eigenschappen van de lipidedubbellaag niet verstoort. Dit resultaat maakt potentiële toepassingen mogelijk voor het ontwerpen van goed gedefinieerde interfaces voor biosensoren.

Promotor

  • Prof.dr. A. Kros

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.