Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Multimodal Visualization of Adult Stem Cells in Inner Eear and Brain Pathology

  • T. Schomann
Datum
donderdag 16 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was om de haalbaarheid te onderzoeken van het observeren van volwassen stamcellen, in het bijzonder HFBSC’s, met behulp van multimodale visualisatietechnieken in levende dieren. Omdat het gebruik van HFBSC’s in het veld van binnenooronderzoek nog nieuw is, zijn er een reeks proof-of-principle experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of deze cellen neuronale differentiatie kunnen ondergaan en of ze genetische modificatie met reportermoleculconstructies en het vervolgens beladen met nanodeeltjes in vitro kunnen tolereren. Vervolgens was het van belang om te onderzoeken of HFBSC’s integreren in modiolair weefsel en of we ze kunnen visualiseren achter het dikke slaapbeen van de cavia. Ten slotte hebben we in vivo studies uitgevoerd om het ototoxische effect van ouabain in de cavia en het gedrag van HFBSC’s bij muizen met traumatisch hersenletsel te onderzoeken. Deze resultaten laten blijken dat HFBSC’s gechikt zouden kunnen zijn voor op stamcellen gebaseerde therapie.

Promotor

  • Prof.dr. J. H. M. Frijns

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.