Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Het paradijs verloren? - Smyrna en het einde van een kosmopolitische wereld

Datum
woensdag 8 mei 2019
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Smyrna kende een Griekse aanwezigheid van meer dan tweeduizend jaar en er woonden rond 1900 meer Grieken dan in bijvoorbeeld Athene. Toch was het vooral een kosmopolitische stad, met ook een aanzienlijke moslimminderheid, Armeniërs en een grote groep ‘Levantijnen’, Europese en Amerikaanse handelsfamilies.
Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Griekenland de stad als mandaatsgebied toegewezen, maar al snel werd die positie bedreigd door de Turkse nationalistische beweging onder leiding van Mustafa Kemal. Hun opmars ging gepaard met een grote vluchtelingenstroom van honderdduizenden orthodoxe christenen. Allen dromden tezamen in Smyrna, de stad waar de oorlogshandelingen van de voorbije jaren praktisch aan voorbij waren gegaan. Op 9 september 1922 viel de stad, gevolgd door grootschalige plunderingen, moordpartijen en een verwoestende brand die de Armeense, Griekse en Europese wijken compleet vernietigden. Het multiculturele Smyrna was niet meer, het Turkse Izmir kwam ervoor in de plaats.

De documentaire biedt een fascinerende blik op deze ‘Klein-Aziatische catastrophe’, waarvan de gevolgen nog altijd doorwerken in de Griekse samenleving.

Documentary: Smyrna. The Destruction of a Cosmopolitan City, 1900-1922 (GR 2012, 87’ English subtitles)

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.