Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Cardiovascular effects of thoracic epidural anaesthesia

  • J. Wink
Datum
donderdag 9 mei 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Thoracale epidurale anesthesie (TEA), ook wel ruggenprik genoemd, zorgt voor een uitstekende pijnstilling rondom operaties en wordt als zodanig veelvuldig toegepast binnen de cardiothoracale chirurgie. TEA heeft echter ook effecten op het hart en de bloedsomloop. Hoewel in fysiologische studies is aangetoond dat thoracale epidurale anesthesie gunstige effecten heeft op het hart, heeft zich dit in grote klinische studies niet vertaald in een betere uitkomst. Dit proefschrift beschrijft de anatomie en fysiologie van het hart tijdens TEA bij patiënten die een long ingreep ondergaan. Het doel van dit proefschrift is het bepalen van de bijwerkingen van TEA op het hart en de bloedsomloop waarbij deze effecten van TEA zowel tijdens rust als gedurende omstandigheden van stress (zoals tijdens operatie of inspanning) onderzocht werden.

De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat TEA de functie van de rechter hartkamer vermindert. Dit proefschrift toont ook aan dat de toename van de linker- en rechter kamerfunctie tijdens inspanning nauwelijks wordt beïnvloed door TEA. Leeftijd lijkt geen duidelijke invloed te hebben op de bijwerkingen van TEA. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze resultaten klinisch relevant zijn. Echter, de resultaten uit dit proefschrift zouden kunnen helpen bij het maken van weloverwogen besluiten rond het gebruik van TEA bij cardiothoracale chirurgie.

Volledige samenvatting (pdf)

Promotoren

  • Prof.dr. L.P.H.J. Aarts
  • Prof. dr. P.F. Wouters (Gent)

  • Prof.dr. P. Steendijk

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.