Universiteit Leiden

nl en

Festival

Bevrijdingsfestival Den Haag

Datum
zondag 5 mei 2019
Tijd
Locatie
Het Malieveld en De Tweede Kamer
Den Haag

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Kom op 5 mei naar het Bevrijdingsfestival in Den Haag en luister naar Science Talks, pop-up colleges en doe mee aan interactieve proefjes. Omdat de Universiteit Leiden dit jaar 444 jaar bestaat verzorgt de Universiteit dit jaar een aantal interactieve activiteiten op het Malieveld èn in de Tweede Kamer.

Op het Malieveld

Op het Malieveld is er Silent Disco vs. Silent Talks: via een koptelefoon luister je naar muziek afgewisseld met korte ‘Science talks’ door hoogleraren, onderzoekers of studenten van de Universiteit. Vanaf 12:00 uur kun je dansen op de muziek van een DJ en om 13:00 uur starten de 15 minuten Science Talks over prikkelende wetenschappelijke onderwerpen:

13.00 uur Marieke Bos: Oververhit puberbrein?
Schaterlachen van plezier, koken van woede of huilen van verdriet. Zit jij ook wel eens in een emotionele rollercoaster? We ervaren allemaal emoties en deze zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen en hoe we communiceren. Maar jongeren ervaren emoties veelal heftiger dan volwassenen. Kom luisteren naar Marieke Bos en leer hoe dit komt en wat de rol van het brein is!

13:30 uur Bram Ieven: Wie zijn wij? Utopie vs. Realiteit
Welk beeld heb jij van Nederland? Aan welke gemeenschap denk je? En wie hoort er – in je verbeelding – wel bij ... en wie niet? Welke uitsluitingsmechanismen zijn hier, in onze culturele en politieke verbeelding, aan het werk? Bram Ieven vertelt hoe de Nederlandse cultuur over zichzelf denkt en toetst dat aan de realiteit. Ieven houdt een pleidooi voor utopisch durven denken over Nederland en haar toekomst als diverse een inclusieve samenleving.

14.00 uur Marieke Bos: Oververhit puberbrein?
Schaterlachen van plezier, koken van woede of huilen van verdriet. Zit jij ook wel eens in een emotionele rollercoaster? We ervaren allemaal emoties en deze zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen en hoe we communiceren. Maar jongeren ervaren emoties veelal heftiger dan volwassenen. Kom luisteren naar Marieke Bos en leer hoe dit komt en wat de rol van het brein is!

14:30 uur Bram Ieven: Wie zijn wij? Utopie vs. Realiteit
Welk beeld heb jij van Nederland? Aan welke gemeenschap denk je? En wie hoort er – in je verbeelding – wel bij ... en wie niet? Welke uitsluitingsmechanismen zijn hier, in onze culturele en politieke verbeelding, aan het werk? Bram Ieven vertelt hoe de Nederlandse cultuur over zichzelf denkt en toetst dat aan de realiteit. Ieven houdt een pleidooi voor utopisch durven denken over Nederland en haar toekomst als diverse een inclusieve samenleving.

15.00 uur Constant Hijzen: Spionnen voor de vrijheid
Na de Tweede Wereldoorlog wilden velen de vrijheid met lijf en leed beschermen. Om te voorkomen dat Nederland ooit nog bezet zou worden werden geheime diensten opgericht. De in Den Haag gevestigde Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) werd de grootste en bekendste en werd later omgevormd tot de Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD).  Constant Hijzen vertelt over hoe traumatische oorlogservaringen nog hun weerslag hebben in het werk van de AIVD.

15:30 uur Maaike van Putten: Krachtpatsers!
Ons lichaam bestaat uit wel meer dan 750 spieren! Ze zijn noodzakelijk om ons te kunnen bewegen. In deze Science Talk licht Maaike van Putten toe hoe spieren werken, hoe ze getraind kunnen worden en wat er fout gaat bij patiënten met een spierziekte als Duchenne spierdystrofie.

16.00 uur Constant Hijzen: Spionnen voor de vrijheid
Na de Tweede Wereldoorlog wilden velen de vrijheid met lijf en leed beschermen. Om te voorkomen dat Nederland ooit nog bezet zou worden werden geheime diensten opgericht. De in Den Haag gevestigde Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) werd de grootste en bekendste en werd later omgevormd tot de Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD).  Constant Hijzen vertelt over hoe traumatische oorlogservaringen nog hun weerslag hebben in het werk van de AIVD.

16:30 uur Maaike van Putten: Krachtpatsers!
Ons lichaam bestaat uit wel meer dan 750 spieren! Ze zijn noodzakelijk om ons te kunnen bewegen. In deze Science Talk licht Maaike van Putten toe hoe spieren werken, hoe ze getraind kunnen worden en wat er fout gaat bij patiënten met een spierziekte als Duchenne spierdystrofie.

In de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer organiseert de Universiteit Leiden op 5 mei in de Tweede Kamer twee pop-upcolleges rond het thema ‘100 jaar Algemeen Kiesrecht’. 

13.00 - 13:15  Ruud Koole , hoogleraar Politicologie spreekt over 100 jaar algemeen kiesrecht. 
Koole is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990’. Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd. Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa. Van maart 2001 tot december 2005 was hij landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Van juni 2011 tot juni 2015 was hij senator voor de PvdA. Hij vervult tevens verschillende (bestuurs)functies in publieke en maatschappelijke instellingen. In 2016 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Locatie: Hoofdpodium midden in de Statenpassage

14.10 - 14:40 Joop van Holsteyn, hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden, praat over kiesrecht en opkomstplicht. 
Van Holsteyn is hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden. In 1994 promoveerde hij op Het woord is aan de kiezer. Een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen waarvoor hij de Jaarprijs Politicologie 1995 ontving. Hij publiceert met name over verkiezingen en stemgedrag, publieke opinie en opinieonderzoek, het referendum in Nederland, extreem-rechts en politieke partijen en partijleden. Tevens doet hij onderzoek naar politieke tekeningen. Locatie: In de Thorbeckezaal

Voor kinderen

Ook kinderen kunnen samen met de Universiteit Leiden ontdekken hoe leuk wetenschap kan zijn. Ze kunnen meehelpen met proefjes, in een groot electro-spel kijken hoeveel ze al weten over de universiteit en kleurplaten maken.  Daarnaast deelt de Universiteit 444 ter plekke gemaakte ijsjes uit!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.