Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Leidse lezingen over de Arabische taal en cultuur | 2019 (II)

Ziek, zwak en misselijk: brieven met klachten en rampen uit middeleeuws Egypte

Datum
zondag 28 april 2019
Tijd
Toelichting
Gratis te bezoeken, aanmelding vereist
Serie
Leidse lezingen over de Arabische taal en cultuur
Locatie
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden
Zaal
Leemanszaal

De droge woestijnzanden van Egypte hebben een schat aan geschriften bewaard. Documenten geschreven op papyrus waren niet bedoeld om door ons gelezen te worden, maar verdwenen op antieke vuilnisbelten als ze niet langer meer nodig waren. Nu, eeuwen later, brengen de papyri ons op een unieke directe wijze terug naar de alledaagse zorgen van de middeleeuwse Egyptenaren.

In een samenleving waarin ziekte, misoogst, oorlog, en onrecht voor veel onzekerheid zorgden was het van cruciaal belang om op een netwerk van hulpverleners te kunnen terugvallen. Dit vangnet bestond in de eerste plaats uit familieleden, buren en nauwe vrienden, maar in sommige gevallen moest er een beroep gedaan worden op meer afstandelijke hulpverleners. In deze presentatie bekijken we een aantal verzoekschriften om hulp  uit het vroeg-Islamitische Egypte die op papyrus bewaard zijn gebleven. Hoe presenteerden de mensen die in de problemen zaten hun smeekbeden? Welke karaktereigenschappen en welke gebeurtenissen benadrukten ze? En wat vertelt dit ons over de verwachtingspatronen waarin zowel de vragers als de hulpbieders fungeerden? We zullen zien dat het model van hulp vragen en bieden niet zozeer wijst op een willekeurige samenleving waarin niemand wist wat hem of haar te wachten stond, maar juist een vast en voorspelbaar systeem vormde dat sociale cohesie en veiligheid bood.  

Over Petra Sijpesteijn

Petra Sijpesteijn is hoogleraar Arabisch. Haar onderzoek richt zich op de reconstructie van het dagelijks leven van moslims en niet-moslims in de begintijd van de islam op basis van tot nu toe weinig gebruikte bronnen uit die tijd: papyri. Sinds 2017 leidt Sijpesteijn een internationaal onderzoeksproject getiteld "Embedding Conquest: Naturalising Muslim Rule in the Early Islamic Empire (600-1000)", gefinancierd door de European Research Council.

Aanmelden & praktische informatie

De toegang is gratis, maar aanmelding via de knop hieronder is vereist. Na de lezing is er koffie en thee voor alle bezoekers. Ben je in het bezit van een museumkaart, vergeet deze dan niet mee te nemen! Deze lezing is in het Nederlands. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.