Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Turning disabilities into abilities. Promoting self-management in people with intellectual disabilities

Datum
dinsdag 9 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift benadrukt het belang van het bevorderen van zelfmanagement bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Waar vorige zelfmanagementinterventies zich voornamelijk richtten op een enkele praktische deelvaardigheid, richtten wij ons op het bevorderen van zelfmanagement in het algemeen. Naar aanleiding van ons focusgroeponderzoek concludeerden wij dat mensen met VB doorgaans de wens hebben zelfstandiger te worden, maar dat ze belemmerd worden door diverse obstakels, zoals een gebrek aan tijd voor begeleiders hen te begeleiden, maar ook het overnemen van taken door begeleiders en familieleden uit angst of (over)bescherming.

Bij het bevorderen van de zelfstandigheid in deze populatie lijkt meer tijd en ondersteuning noodzakelijk, naast een eenduidige, stapsgewijze en geïndividualiseerde aanpak en goede communicatie tussen alle betrokken partijen. Begeleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Uit onze studies bleek dat bij begeleiders een aantal gedragingen van belang is bij het bevorderen van de zelfstandigheid van mensen met VB. Dit betreft een goede communicatie en afstemming tussen alle betrokkenen, een geïndividualiseerde aanpak, het positief aanmoedigen van mensen met VB tijdens het leerproces en het zoveel mogelijk laten uitvoeren door mensen met VB zelf.

Onze hoofdstudie betrof de implementatie en evaluatie van een zelfmanagementtraining voor mensen met VB, waarin zij aan een breed scala aan zelfgekozen zelfmanagementdoelen konden werken. In deze op maat gemaakte training werd ook aandacht besteed aan de transfer naar het dagelijks leven en het betrekken van het steunnetwerk. Deze training bleek positief bij te dragen aan het behalen van zelfmanagementdoelen en aan het verminderen van de ondersteuningsbehoeften.  

Promotor

  • Prof.dr. A.W.M. Evers

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Academie voor Zelfstandigheid: van beperkingen naar capaciteiten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.