Universiteit Leiden

nl en

Thorbecke Uitwisseling

Thorbecke-uitwisseling: the new Belgian company law from a Dutch law perspective

Datum
vrijdag 5 april 2019
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Grotius-zaal/A051

Op vrijdag 5 april a.s. vindt de jaarlijkse Thorbecke-uitwisseling plaats, een evenement dat in samenwerking met de rechtenfaculteit van de Universiteit Gent wordt georganiseerd. Wij verwelkomen een delegatie professoren, onderzoekers en studenten van de rechtenfaculteit van de Universiteit Gent voor een uitgebreid dagprogramma. Het thema van dit jaar is:

Het nieuwe Belgische vennootschapsrecht in Nederlandsrechtelijk perspectief

Het programma bestaat uit de volgende elementen:

  • Tussen 9:30 en 11:30 uur zal onder begeleiding van prof.dr. Hans de Wulf (Universiteit Gent) en prof.mr.drs. Iris Wuisman (Universiteit Leiden) een Phd-seminar plaatsvinden voor PhD’ers van beide faculteiten die een proefschrift schrijven over een ondernemingsrechtelijk of insolventierechtelijk onderwerp. Tijdens dit seminar presenteren de Phd-ers hun onderzoek en is er gelegenheid voor feedback en discussie.
     
  • Tussen 11:45 en 12:45 vindt de pleitwedstrijd plaats, waarin leden van JFV Grotius het zullen opnemen tegen studenten van de Gentse studievereniging VRG. Deze pleitwedstrijd wordt gehouden in de Grotiuszaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw.
     
  • Tussen 12:45 – 14:45 is er een  gezamenlijke lunch en rondleiding door de Hortus Botanicus voor genodigden.
     
  • Om 15:00 zal prof.dr. Hans de Wulf de Thorbecke-lezing van 2019 in het Engels voordragen met als titel “Belgium-Holland in Business Law: a Friendly Match, or is the Netherlands turning itself into the Delaware of Europe?”. Deze lezing zal onder meer betrekking hebben op een aantal (structurele) verschillen en overeenkomsten tussen het vennootschapsrecht van beide landen en op de steeds dominantere rol van Nederland op de juridische markt gedurende de afgelopen jaren. De lezing zal plaatsvinden in de Grotiuszaal. Aansluitend zal er gelegenheid zijn voor het publiek om te reageren op de lezing en daarover een inhoudelijke discussie te voeren onder leiding van prof.mr.drs. Iris Wuisman.

De dag zal om 16:30 uur feestelijk worden afgesloten met een borrel in het restaurant van het Kamerlingh Onnes Gebouw.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom de pleitwedstrijd, de Thorbecke-lezing en de afsluitende borrel bij te wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.