Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Rome Statute as Evidence of Customary International Law

Datum
dinsdag 9 april 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. W.A. Schabas

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Samenvatting

Verdragenrecht en gewoonterecht zijn de twee belangrijkste bronnen van internationaal strafrecht. De relatie daartussen is een controversieel onderwerp. Dit proefschrift, The Rome Statute as Evidence of Customary International Law (Het Verdrag van Rome als bewijs van internationaal gewoonterecht), bevat een analyse van de feitelijke en dringende vraag naar de status van het Verdrag van Rome uit 1998 inzake het Internationaal Strafhof als weerspiegeling van internationaal gewoonterecht.

Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken, waaronder de inleiding en de conclusies. Hoofdstuk 2 geeft een handelbare formule van de uit twee elementen bestaande aanpak om gewoonterecht te identificeren, die meer focust op opinio iuris, en verheldert daarnaast de term ‘declaratoir’ die de relatie tussen verdragenrecht en gewoonterecht bepaalt. De hoofdstukken 3-6 behandelen de belangrijkste onderwerpen uit vier uitgekozen representatieve bepalingen inzake
misdaden, vormen van aansprakelijkheid en verdedigingsgronden, gebaseerd op de methodologie en de bepalingen zoals die worden geschetst in hoofdstuk 2. De gekozen bepalingen zijn die opgenomen in de artikelen 8(2)(c) en (e) inzake oorlogsmisdaden in een niet-internationaal gewapend conflict, artikel 7 inzake misdaden tegen de menselijkheid, artikel 25(3)(a) betreffende indirecte aansprakelijkheid voor medeplichtigheid, en artikel 27(2) over persoonlijke immuniteit. Het proefschrift concludeert dat bepalingen uit het Verdrag van Rome deels gewoonterecht vormden toen het Verdrag in 1998 werd aangenomen, en dat zij deels indicatief zijn voor de huidige regels van gewoonterecht.

Uitgebreide samenvatting (pdf)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.